Cursus Voorwaarden.

  1. Om kwaliteit van de cursus te waarborgen wordt een maximaal aantal deelnemers per cursus gehanteerd, 6 per instructeur voor een cursus AED/BLS , en EHBO max. 16 deelnemers.

  2. Indien een cursus door de klant wordt geannuleerd, zullen volgens onderstaande tabel kosten in rekening worden gebracht:

  3. Indien de cursist niet verschijnt op de afgesproken cursusdatum, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

  4. Indien een cursist het examen niet met goed gevolg aflegt, zal door onze organisatie gezocht worden naar een mogelijkheid voor een herexamen. De kosten van een herexamen komen op 50 euro per module.

  5. Bij ziekte van de cursist kan geen restitutie van cursusgelden plaats vinden.

  6. Bij bevestiging van de cursus verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de cursusvoorwaarden.

  7. Bij acceptatie van de offerte dient één week voor aanvang van de cursus de totale kosten te zijn voldaan op de rekening van Schalkoort Advies , girorekening nummer : 2966022 t.n.v. L.J.Schalkoort - Moerbeek o.v.v. Eigen naam, + cursus naam + aanvangsdatum.