EHBO-cursus.

De cursus zal 3 avonden van 3 uur in beslag nemen, kosten €75,-, excl. het boekje Eerste Hulp bij kinderen van het Oranje Kruis, twv €16,95


Tijdens de cursus krijgen de eerstehulpverleners inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals:
- lichaamsbouw
- gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
De cursisten leren hoe eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies ( o.a. reanimatie en AED ) en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.
De cursisten krijgen inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

EHBO bij kinderen